Steun ons en help Nederland vooruit

Standpunten overzicht

Zuinig op onze planeet

We moeten zuinig zijn op onze planeet. Dat is niet alleen een mondiale of nationale
aangelegenheid, ook op lokaal niveau zullen we onze verantwoordelijkheid moeten
nemen. Natuur en milieu staan onder druk. Niet voor niets is in 2016 een akkoord
gesloten met ambitieuze doelstellingen. Daar waar de gemeente Duiven en haar
inwoners een bijdrage kunnen leveren aan duurzaamheid, een circulaire economie en
zorgvuldig omgaan met ons milieu moeten we dat doen. Energiebesparing, opwekken
van schone energie en afval zien als grondstof voor nieuwe producten, het zijn zaken
waar iedereen een steentje aan bij moet dragen.

Goed voor nu en later