Steun ons en help Nederland vooruit

Standpunten overzicht

Sociaal Domein

“ D66 Duiven ziet dat sommigen mensen een steuntje in de rug nodig hebben. De Wet maatschappelijke ondersteuning 2015, de Jeugdwet en de Participatiewet bieden de gemeente Duiven de instrumenten om een sociaal vangnet te ontwikkelen voor hen die dat nodig hebben. Mantelzorgers en vrijwilligers zijn daarbij van onschatbare waarde en moeten zo veel mogelijk ondersteund worden. Vanuit die gemeenschappelijke verantwoordelijkheid kunnen we aan een samenleving bouwen die recht doet aan de kwaliteiten van mensen. Respect voor elkaar moet daarbij voorop staan. Waarbij vertrouwen in de eigen kracht van mensen centraal staat.”

“Niet ieder mens is hetzelfde, dat vraagt om maatwerk vanuit de gemeente.”