Steun ons en help Nederland vooruit

Standpunten overzicht

Snel thuis in een mooie gemeente

We kunnen - en willen - niet om de realiteit heen: medio 2022 is de A15 aangesloten
op de A12. Ook de A12 zou tegen die tijd beter moeten doorstromen. Daardoor zal
hopelijk de mobiliteit van en naar Duiven verbeteren. Toch zullen deze infrastructurele
werken ook een enorme impact hebben op Duiven, Groessen en Loo. Inwoners zullen
te maken krijgen met verhoogde concentraties CO2 en NOx, om maar te zwijgen
over geluid en een forse landschappelijke ingreep. Ook de flora en fauna in en om
de gemeente Duiven kunnen de dupe worden van deze ontwikkelingen. Twee kanten
van dezelfde medaille: de aanleg van de A15 en verbreding van de A12 ten behoeve
van een betere mobiliteit en ontsluiting zijn enerzijds hard nodig, maar plegen ook een
forse aanslag op natuur, milieu en leefomgeving.

Goed voor verantwoorde mobiliteit