Steun ons en help Nederland vooruit

Standpunten overzicht

Mensen staan centraal

Ieder mens loopt de kans op enig moment in zijn of haar leven aan te lopen tegen
grenzen. Door ziekte, ouderdom of het kwijtraken van een baan. D66 Duiven vindt dat
de gemeente de verantwoordelijkheid heeft om, samen met mensen en hun omgeving,
wegen te vinden om weer zo goed mogelijk mee te doen in onze samenleving. Dat
betekent maatwerk: wat voor de een werkt hoeft voor de ander nog geen oplossing te
zijn. Maatwerk is alleen mogelijk als we mensen centraal stellen. Het denken in hokjes
en schotten werkt dan niet. Niet het aanbod, maar de vraag staat centraal.

Goed voor kwetsbare mensen