Steun ons en help Nederland vooruit

Standpunten overzicht

Mee met veranderingen in de samenleving

De samenleving verandert in hoog tempo… en de politiek verandert nauwelijks mee.
Dat is een conclusie die vaak getrokken wordt en waar D66 Duiven het van harte
mee eens is. Op het gebied van democratische vernieuwingen zijn er de laatste jaren
wat voorzichtige experimenten geweest om inwoners van Duiven, Groessen en Loo
wat meer invloed te geven, wat meer zelf te laten bepalen hoe zij hun woon-, werk- en
leefomgeving graag willen inrichten. Tegelijkertijd vindt D66 Duiven dat zeker de
gemeenteraad nog veel te terughoudend is om de teugels écht uit handen te geven.
Natuurlijk, het "algemeen belang" is een taak van de raad, maar heel veel initiatieven
uit de samenleving - inwoners van Duiven, Groessen en Loo, maatschappelijke
organisaties en bedrijven - zijn helemaal niet strijdig met dat algemeen belang.

Goed voor democratische vernieuwing