Steun ons en help Nederland vooruit

Standpunten overzicht

Verstandig beleid met het oog op de toekomst

“D66 Duiven realiseert zich dat elke euro maar één keer kan worden uitgegeven en dat het goed is om te sturen op een sluitende boekhouding. Hierbij kijken we kritisch naar wat er gevraagd kan worden van de burger om de lastendruk eerlijk te verdelen. We hebben onze blik op de toekomst en we willen blijven zorgen voor een gezonde financiële situatie.”

Verstandig beleid met het oog op de toekomst