Steun ons en help Nederland vooruit

Hans Egtberts

Lid van de gemeenteraad, Voorzitter commissie Burger en Samenleving, lijsttrekker

Duiven

Gemeentepolitiek moet in het teken staan van transparantie en respect. Inwoners en bedrijven moeten optimaal betrokken worden bij beleid. De horizon van beleid moet langer zijn dan de traditionele vier jaar. Mensen moeten de kans krijgen en gestimuleerd worden om maatschappelijk te participeren. Werkgelegenheid en een sterke lokale en regionale economie spelen daarbij een belangrijke rol.

De gemeente Duiven heeft een nieuwe, innovatieve impuls nodig. Uitbreiding van het takenpakket van de gemeente, gecombineerd met minder financiĆ«le middelen, vragen om creativiteit en slimme oplossingen. D66 Duiven kan die creativiteit en slimme oplossingen vinden. De gemeente moet zich richten op haar kerntaken en als organisatie deze taken effectief en efficiĆ«nt uitvoeren. Samenwerking met andere gemeenten in De Liemers kan daarin een waardevolle bijdrage leveren. Geloven in de eigen kracht van mensen is daarbij de basishouding, terwijl ik toch vind dat de gemeentelijke overheid een solide vangnet moet blijven bieden voor mensen die – tijdelijk of blijvend – beperkt zijn in hun zelfredzaamheid. Bij voorkeur is dat vangnet voor de meesten een trampoline, zodat mensen zo snel mogelijk weer zelf de regie over hun leven kunnen oppakken. Dus geen hangmat.

Gemeentepolitiek moet in het teken staan van transparantie en respect. Inwoners en bedrijven moeten optimaal betrokken worden bij beleid. De horizon van beleid moet langer zijn dan de traditionele vier jaar. Mensen moeten de kans krijgen en gestimuleerd worden om maatschappelijk te participeren. Werkgelegenheid en een sterke lokale en regionale economie spelen daarbij een belangrijke rol. Maar maatschappelijke participatie is in mijn optiek ook vrijwilligerswerk, mantelzorg en het deelnemen aan culturele, maatschappelijke en sportieve activiteiten.

Sociaal domein, Economische zaken en werkgelegenheid, Overheid en samenleving