Steun ons en help Nederland vooruit

Gerrit de Goeijen

Fractie assistent

Duiven

Mijn streven zal zijn om de afbraak van de betuttelende overheid te bewerkstelligen door zoveel als maar mogelijk vrijzinnig liberale hervormingen door te voeren binnen de gemeente. De lijn van nieuwe groei en meer vrijheid, in een krachtig Europa, met gezonde overheidsfinanciën en onderwijs als motor, dat spreekt me aan.

Waarom D66 ?

Ik heb er het volste vertrouwen in, dat  burgers zich voor een groot deel op de eigen kracht goed kunnen ontwikkelen. Daarom zie ik de toekomst met optimisme tegemoet. Mensen zijn niet gelijk, wél gelijkwaardig. Mensen zijn verschillend en ik zou willen dat de overheid ruimte laat voor die verschillen. Mensen zijn zo creatief dat ze steeds opnieuw zelf oplossingen vinden. Ik wil ervoor streven, dat de overheid deze kracht, vindingrijkheid en creativiteit van mensen ondersteunt en ruimte geeft. De sleutel voor verandering ligt bij mensen zelf en ik wil er naar streven, dat de overheid daarbij aansluit. Wat mensen voor zichzelf en anderen kunnen doen is veel belangrijker en effectiever dan wat de overheid kan doen.

Mensen moeten zoveel mogelijk zelf kunnen bepalen hoe ze omgaan met privézaken.

Mijn streven zal zijn om de afbraak van de betuttelende overheid te bewerkstelligen door zoveel als maar mogelijk vrijzinnig liberale hervormingen door te voeren binnen de gemeente.

De lijn van nieuwe groei en meer vrijheid, in een krachtig Europa, met gezonde overheidsfinanciën en onderwijs als motor, dat spreekt me aan.

 

Dit alles binnen het raam van handelend optreden op basis van: pragmatisme, nuchterheid en feiten.

Gemeentebeleid, handhaving in algemene zin, gemeentelijke samenwerking/ keten samenwerking, sociaal domein