Steun ons en help Nederland vooruit

Ger Kitzen

Fractie assistent, Plaatsvervangend lijsttrekker

Duiven

Ik ben een democraat, die altijd zoekt naar het redelijke alternatief.

Voormalig opleider en adviseur van de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen. Als  vrijwilliger lid van de ledenraad van het Nederlandse Rode Kruis namens het district Gelderland Midden. Gids in oud militair tehuis en  museum Bronbeek, met nadruk op de Indische geschiedenis. Docent Bouwen met Staal in het onderwijs aan volwassen beroepsbeoefenaren. Lid gemeenteraad 1994-1998 en 2001-2002 voor D66. Door deze achtergrond  denk ik D66 goed te kunnen vertegenwoordigen en als fractielid een rol in teambuilding te kunnen vervullen. Ik ben een democraat, die altijd zoekt naar het redelijke alternatief.

Ruimtelijke ordening, gebouwde omgeving en infrastructuur